Wat staat er in een koopakte?

In een koopovereenkomst worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Een koopovereenkomst laat geen ruimte voor interpretaties en legt in detail uit welke afspraken er zijn gemaakt tussen beide partijen.

Gegevens en afspraken

De koopovereenkomst neem je door met de makelaar en notaris, zodat je begrijpt waar je voor tekent. Samen neem je de persoonlijke gegevens en afspraken door.

In de koopovereenkomst staat onder andere:
– personalia van koper en verkoper
– de betreffende woning/registergoed
– de overeengekomen koopsom
– lijst van roerende zaken die achterblijven in de woning
– voorwaarden: bijvoorbeeld voorbehoud van financiering

en nog veel meer..

Ontbindende voorwaarden

Een koopovereenkomst is bindend. Maar na het ondertekenen van het koopcontract heb je als koper recht op 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kun je nog afzien van de koop, zonder opgaaf van reden en (financiële)gevolgen.
Wanneer de 3 dagen wettelijke bedenktijd voorbij zijn, zit je vast aan de koop van de woning. Tenzij je ontbindende voorwaarden hebt opgenomen in het koopcontract, zoals bijvoorbeeld:
● Voorbehoud van financiering
Hiermee dek je jezelf als koper in. Mocht het jou toch niet lukken om de financiering rond te krijgen, omdat je bijvoorbeeld geen hypotheek kan krijgen. Dan kan je onder de koop uit.

● Voorbehoud van bouwkundige keuring
Je geeft aan tot welk bedrag de bouwkundige keuring mag uitkomen, wil je de koop door laten gaan. Bijvoorbeeld: uit een bouwkundig rapport komt dat binnen de komende 5 jaar er reparaties aan de woning nodig zijn t.w.v € 15.000,- en jouw aangegeven grens was € 10.000,-, dan mag je de koop ontbinden.

● Voorbehoud verkoop eigen woning
Koop je eerst een nieuwe woning, voordat jouw oude koopwoning is verkocht? Dan kun je dit ook laten opnemen in het contract. Mocht het toch niet lukken om jouw eigen woning binnen een bepaalde tijd te verkopen dan heb je het recht om de koop te ontbinden.

Vragen?

Een koopovereenkomst heeft veel vaste onderdelen, maar kan ook aangepast worden aan de hand van de wensen van de koper en verkoper. Alles is bespreekbaar.
Heb je nog vragen over de inhoud van een koopovereenkomst? Neem gerust contact op met een van onze makelaars. Zij leggen je graag alles uit.